Neste auksjon:
Ikke fastsatt
*
Auksjonsliste*
Salærsatser:
Privat selger:    10% min. 1.000,-    max. 4.000,-
Handlende:      10% min. 1.000,-    max. 3.500,-
 

Samt 250,- for utskrift fra Brønnøysund og Veidirektoratet
Hvis det er heftelser på bilen, belaster vi selger med kr. 500,- pr. heftelse for å slette disse.